Privātuma politika

Vairāk nekā 25 darbības gadi
200 darbinieki
3000 adresātu visā Eiropā

INFORMĀCIJAS KLAUZULA PAR PERSONAS DATU APSTRĀDI

 

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) — Vispārīgo datu aizsardzības regulu (turpmāk tekstā — “VDAR”), informēju par sekojošo.

1. Jūsu personas datu pārzinis ir uzņēmums HANBUD Sp. z o.o., ul. Brańska 153, 17-100 Bielsk Podlaski, Polija, tālruņa numurs: +48 85 730 94 08, e-pasta adrese: biuro@hanbud-dachy.pl.
2. Jūsu personas dati var tikt apstrādāti saistībā ar:
3. brīvprātīgu piekrišanu datu apstrādei (VDAR 6. panta 1. punkta a) apakšpunkts) piekrišanā norādītajos nolūkos, tostarp kontakta veidlapas atbalstam, mārketinga mērķiem, ar personāla atlases saistītiem mērķiem;
4. ar līguma noslēgšanu ar Pārzini un tā īstenošanu saistītu darbību veikšana (VDAR 6. panta 1. punkta b) apakšpunkts) ar mērķi izpildīt līgumu, proti, pārdot preci vai sniegt pakalpojumu, apstrādāt dokumentāciju, kas saistīta ar līgumu, proti, pasūtījumus, grāmatvedības, noliktavas dokumentus;
5. Pārziņa pamatotu prasību pastāvēšanu, proti nepieciešamību īstenot Pārziņa leģitīmās intereses, tostarp veikt videonovērošanu (VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts), lai nodrošinātu personu un īpašuma aizsardzību, lai īstenotu vai aizstāvētu likumīgas prasības;
6. uz pārzini attiecināmu juridisku pienākumu izpildei (VDAR 6. panta 1. punkta c) apakšpunkts), lai nodrošinātu, ka Pārzinies ievēro tiesību aktu noteikumus.
7. Personas dati var tikt nodoti subjektiem, kas uz to pilnvaroti ar tiesību aktu noteikumiem, tostarp lai ievērotu nodokļu un grāmatvedības tiesību aktu noteikumus, nodrošinātu norēķinus saskaņā ar tiesību aktu noteikumiem, izpildīt pienākumus, kas izriet no pilnvaroto iestāžu, institūciju vai tiesu lēmumiem, nolēmumiem.
8. Personas dati tiks uzglabāti:
9. datu apstrādes, kas veikta, pamatojoties uz sniegto piekrišanu, — līdz piekrišanas atsaukšanas brīdim;
10. datu uzglabāšanas laikā periodā, kas paredzēts tiesību aktos;
11. iespējamu prasību, kuru īstenošanai ir nepieciešami dati, noilguma periodā;
12. videonovērošanas gadījumā — ne ilgāk par trim mēnešiem.
13. Personai, kas nodod savus datus, ir tiesības pieprasīt Pārzinim nodrošināt piekļuvi datiem, labot, dzēst tos vai ierobežot to apstrādi. Personai, kas nodod savus datus, ir arī tiesības iebilst pret datu apstrādi un tiesības pārnest personas datus. Iesniegtie pieteikumi tiks izskatīti atbilstoši VDAR noteikumiem.
14. Pieteikšanās informācijas biļetenam tiek veikta, sniedzot piekrišanu mārketinga e-pasta ziņojumu saņemšanai pieteikšanās procesā tīmekļa vietnē Hanbud-dachy.pl. Jānorāda e-pasta adrese, uz kuru tiks nosūtīta informācija. Persona, kas pieteikusies informācijas biļetenam, var atteikties no ziņojumu saņemšanas, noklikšķinot uz pieteikšanās atsaukšanas saites katra ziņojumā kājenē.
Pieteikšanās informācijas biļetenam laikā norādīto datu apstrādi veic:
uzņēmums Hanbud sp. z o.o.
un šādi subjekti:
FreshMail sp. z o.o., servisa FreshMail.pl operators.
15. Datu apstrādes gadījumā, kas tiek veikta, pamatojoties uz piekrišanu, Jums ir tiesības atsaukt piekrišanu jebkurā brīdi, neietekmējot datu apstrādes, kas veikta, pamatojoties uz piekrišanu, pirms tās atsaukšanas, likumīgumu. Piekrišanu var atsaukt, rakstot uz e-pasta adresi: biuro@hanbud-dachy.pl.
16. Personai, kas nodod savus datus, ir tiesības iesniegt sūdzību Personas datu aizsardzības pārvaldes priekšsēdētājam (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych), ja viņa ir konstatējusi tiesību aktu par personas aktu aizsardzību noteikumu pārkāpumu attiecībā uz viņu.
17. Personas dati netiks apstrādāti automatizēti, tostarp izmantojot profilēšanu.
18. Personas dati netiks nodoti trešajā valstī.
19. Datu norādīšana ir brīvprātīga un ļauj izpildīt savstarpējās saistības starp pusēm. Atteikšanās no datu norādīšanas var padarīt neiespējamu darbību veikšanu atbilstoši pieteikumam vai līgumam.

Nododot Pārzinim savu darbinieku, pilnvaroto personu, institūciju locekļu, līdzstrādnieku, partneru, piegādātāju vai citu personu personas datus, informējiet šīs personas par nodoto datu apjomu, Pārziņa nosaukumu, datu apstrādes noteikumiem.

 

Paskatieties padomu rakstus

Mūsu blogā Jūs atradīsiet daudzus noderīgus rakstus par Jumta seguma izvēli, tā pareizu uzstādīšanu un kopšanu. Visus tekstus ir sagatavojuši specialisti šajā jomā.  

Paskatieties mūsu izstrādājumu katalogus

Izstrādājumus katalogos ir prezentēti uzņēmuma Hanbud piedāvātie jumtu segumi, metāla žogu dēļi, reklāmas stendi un profili ģipškartona plāksnēm.  Visi faili ir pieejami PDF formātā. Aicinām tos lejupielādēt.

Jumtu segumu un žogu uzstādīšanas instrukcijas

Pateicoties mūsu sagatavotajām uzstādīšanas instrukcijām lietotājs spēj patstāvīgi izveidot jumtu segumu un žogu. Visi materiāli ir uzrakstīti vienkāršā valodā un ietver salasāmas shēmas.