Wdrożenie do produkcji zoptymalizowanych cienkościennych zimnogiętych profili zamkniętych, opracowanych na podstawie wyników prowadzonych prac B+R w przedsiębiorstwie HANBUD

Vairāk nekā 25 darbības gadi
200 darbinieki
3000 adresātu visā Eiropā

Hanbud Sp. z o.o. realizuje projekt POIR.03.02.01-IP.03-00-002/20 pt. „Wdrożenie do produkcji zoptymalizowanych cienkościennych zimnogiętych profili zamkniętych, opracowanych na podstawie wyników prowadzonych prac B+R w przedsiębiorstwie HANBUD”. 

Projekt dotyczy inwestycji w rzeczowe aktywa trwałe tj. budowę hali oraz zakup maszyn i urządzeń niezbędne do wprowadzenia nowego produktu na rynek tj. typoszeregu cienkościennych profili zamkniętych o zoptymalizowanej geometrii kształtu, odznaczających się podwyższanymi parametrami wytrzymałościowymi i nowymi cechami użytkowymi. Nowe rozwiązanie z uwagi na swoje cechy dotyczące poprawy stateczności pozwoliło na poszerzenie katalogu dostępnych na rynku typoszeregu wymiarowego dla profili kwadratowych i prostokątnych o dodatkowe 57 pozycji, nie oferowanych wcześniej. Nowe rozwiązanie zostało opracowane w wyniku przeprowadzenia prac badawczo – rozwojowych na zlecenie Wnioskodawcy z zaangażowaniem kadry naukowej z uczelni jaką jest Politechnika Poznańska oraz prac własnych prowadzonych zasobami przedsiębiorstwa. Rezultat prac badawczo-rozwojowych – produkt w postaci profilu o zoptymalizowanym kształcie, został poddany ochronie prawem własności intelektualnej jakim jest wzór użytkowy. Projekt będzie realizowany w województwie podlaskim w miejscowości Bielsk Podlaski, w którym znajduje się zakład produkcyjny Wnioskodawcy.
Wnioskodawca jest jednym z największych producentów zimnogiętych profili otwartych oraz pokryć dachowych z blachy w regionie Północno-Wschodniej Polski. Wprowadzenie do oferty profili zimnogiętych zamkniętych, stworzy komplementarność oferty podnosząc specjalizację wnioskodawcy w obszarze wyrobów z blachy.
Projekt będzie realizowany w okresie 01.2021 do 09.2023.

Celem projektu jest wzrost konkurencyjności firmy poprzez wdrożenie wyników prac B+R i wprowadzenie nowego produktu –cienkościennych profili zamkniętych o zoptymalizowanej geometrii kształtu, odznaczających się podwyższanymi parametrami wytrzymałościowymi i nowymi cechami użytkowymi.
W wyniku realizacji projektu zostanie zwiększony poziom przychodów w firmie. Nastąpi też znaczący wzrost innowacyjności firmy Wnioskodawcy. Produkt nosi znamiona innowacyjności na skalę kraju tj. na terytorium RP nie ma producenta cienkościennych profili zamkniętych, który oferowałby zoptymalizowane profile zamknięte o opracowanych przez wnioskodawcę typoszeregu geometrii przekroju, która pozwala nadać wyrobom nowe cechy i funkcjonalnościach określonych we wzorze użytkowym. Zastosowane unikalne rozwiązanie pozwala na podniesienie parametrów wytrzymałościowych nowych profili, które w sposób znaczący wykazują wzrost wytrzymałości w zakresie stateczności, co pozwala na wprowadzenie nowych wymiarów profili.

Wydatki ogółem:  50 756 935.00 PLN

Wydatki kwalifikowalne: 41 225 354.00 PLN

Wnioskowane dofinansowanie: 24 735 212.40 PLN

Panel na rąbek

Paskatieties padomu rakstus

Mūsu blogā Jūs atradīsiet daudzus noderīgus rakstus par Jumta seguma izvēli, tā pareizu uzstādīšanu un kopšanu. Visus tekstus ir sagatavojuši specialisti šajā jomā.  

Paskatieties mūsu izstrādājumu katalogus

Izstrādājumus katalogos ir prezentēti uzņēmuma Hanbud piedāvātie jumtu segumi, metāla žogu dēļi, reklāmas stendi un profili ģipškartona plāksnēm.  Visi faili ir pieejami PDF formātā. Aicinām tos lejupielādēt.

Jumtu segumu un žogu uzstādīšanas instrukcijas

Pateicoties mūsu sagatavotajām uzstādīšanas instrukcijām lietotājs spēj patstāvīgi izveidot jumtu segumu un žogu. Visi materiāli ir uzrakstīti vienkāršā valodā un ietver salasāmas shēmas.