Wdrożenie wyników prac B+R w przedsiębiorstwie HANBUD związanych z nowatorskim rozwiązaniem systemu pokryć dachowych i elewacyjnych

Vairāk nekā 25 darbības gadi
200 darbinieki
3000 adresātu visā Eiropā

Hanbud Sp. z o.o. realizuje projekt POIR.03.02.01-20-0015/18-00 pt. „Wdrożenie wyników prac B+R w przedsiębiorstwie HANBUD związanych z nowatorskim rozwiązaniem systemu pokryć dachowych i elewacyjnych”. 

Projekt dotyczy inwestycji w rzeczowe aktywa trwałe tj. maszyny i urządzenia niezbędne do wprowadzenia nowego produktu na rynek tj. paneli blaszanych z zatrzaskiem o nowatorskich cechach i funkcjonalnościach. Rozwiązanie to zostało opracowane w wyniku przeprowadzenia prac badawczo – rozwojowych na zlecenie Wnioskodawcy z zaangażowaniem kadry naukowej uczelni jaką jest Politechnika Poznańska oraz praz własnych prowadzonych zasobami przedsiębiorstwa. Rezultat prac badawczo-rozwojowych – produkt, został poddany ochronie prawem własności intelektualnej jakim jest wzór użytkowy. Projekt będzie realizowany w województwie podlaskim w miejscowości Bielsk Podlaski, w którym znajduje się zakład produkcyjny Wnioskodawcy. Projekt będzie realizowany od lipca 2019 do czerwca 2020.
Wnioskodawca jest jednym z największych producentów pokryć dachowych z blachy w regionie Północno-Wschodniej Polski.

Celem projektu jest wzrost konkurencyjności firmy poprzez wdrożenie wyników prac B+R i wprowadzenie nowego produktu – paneli blaszanych z zatrzaskiem o nowatorskich cechach i funkcjonalnościach.
W wyniku realizacji projektu zostanie zwiększony poziom przychodów w firmie. Nastąpi też znaczący wzrost innowacyjności firmy Wnioskodawcy. Produkt nosi znamiona innowacyjności na skalę kraju tj. na terytorium RP nie ma producenta pokryć dachowych z blachy, który oferowałby panel blaszany z zatrzaskiem górnym o cechach i funkcjonalnościach określonych we wzorze użytkowym. Zastosowane unikalne rozwiązanie wprowadza nowe funkcjonalności, które w sposób znaczącą usprawniają transport i składowanie elementów dzięki zdolności do ich składowania w sztaplujące się stosy (prawie dwukrotnie zwiększy się ilość składowanych paneli na stosie) oraz wystąpi zmniejszenia zużycia surowca do uzyskania efektywnej powierzchni krycia (o około 3%) z uwagi na zastosowanie zamka w górnej części zaczepu.

Wydatki ogółem : 11 930 033,91 PLN
Wydatki kwalifikowalne: 9 699 214,56 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 5 819 528,73 PLN
Panel na rąbek

Paskatieties padomu rakstus

Mūsu blogā Jūs atradīsiet daudzus noderīgus rakstus par Jumta seguma izvēli, tā pareizu uzstādīšanu un kopšanu. Visus tekstus ir sagatavojuši specialisti šajā jomā.  

Paskatieties mūsu izstrādājumu katalogus

Izstrādājumus katalogos ir prezentēti uzņēmuma Hanbud piedāvātie jumtu segumi, metāla žogu dēļi, reklāmas stendi un profili ģipškartona plāksnēm.  Visi faili ir pieejami PDF formātā. Aicinām tos lejupielādēt.

Jumtu segumu un žogu uzstādīšanas instrukcijas

Pateicoties mūsu sagatavotajām uzstādīšanas instrukcijām lietotājs spēj patstāvīgi izveidot jumtu segumu un žogu. Visi materiāli ir uzrakstīti vienkāršā valodā un ietver salasāmas shēmas.